Kontakt

 

 

In English

 

 

Godkendte kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon

DMCG Sygdomsområde Titel Godkendt Planlagt revision
DLCG

Lungecancer

Dyspnø hos patienter med kræft

15. oktober 2018 30. juni 2019
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - behandling, opfølgning og rehabilitering

23. april 2019 31. oktober 2019
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Patologi

23. april 2019 30. oktober 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Eksperimental behandling af lokaliseret prostatakræft

23. april 2019 30. november 2019
DLS

Lymfomer

Diffust storcellet B-celle lymfom

9. april 2019 28. februar 2021
DMSG

Myelomatose

Knoglesygdom ved myelomatose

9. april 2019 30. april 2020
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Diagnose, henvisning, udredning

2. april 2019 30. oktober 2019
DMSG

Myelomatose

POEMS syndrom (Polyneuropati, organomegali, endokrinopati, M-protein og "skin changes")

27. marts 2019 30. december 2021
DSG

Sarkomer

Pallierende kemoterapi til patienter med bløddelssarkom

17. marts 2019 30. januar 2020
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase

13. marts 2019 30. marts 2024
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af Prostata Specifik Antigen (PSA) recidiv efter primær kurativ behandling for kræft i prostata

11. marts 2019 30. september 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Klassifikation og stadieinddeling af prostatacancer

5. marts 2019 30. september 2019
DLCG

Lungecancer

Palliative patientforløb ved lungekræft

25. januar 2019 30. juni 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Screening & tidlig detektion af prostatacancer

25. januar 2019 30. september 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Opfølgning af prostatacancer

25. januar 2019 30. september 2019
DNOG

Hjernetumorer

Gliomer hos voksne

14. december 2018 30. januar 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Endokrin behandling

14. december 2018 30. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Active surveillance og Watchful waiting

14. december 2018 30. september 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Diagnostik af prostatacancer

22. januar 2019 30. september 2019
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie

11. juli 2018 30. januar 2020
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Kirurgisk behandling

13. december 2018 30. januar 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)

13. december 2018 30. december 2019
DLG

Lymfomer

Mantle celle lymfom - diagnostik og behandling

6. december 2018 30. december 2020
DLCG

Lungecancer

Bronkopulmonale neuroendokrine tumores (BP-NET)

12. december 2018 30. november 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af ikke-småcellet lungekræft

12. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Stereotaktisk strålebehandling af lokal ikke-småcellet lungekræft

12. december 2018 30. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Tidlig medicinsk behandling til patienter med hormon-naiv metastatisk prostatacancer

11. december 2018 30. september 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende strålebehandling af lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft

5. marts 2019 30. marts 2020