Kontakt

 

 

In English

 

 

Godkendte kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon


For et fuldt overblik over alle retningslinjer under de enkelte DMCG'er henvises til DMCG'ernes egne hjemmesider.

DMCG Sygdomsområde Titel Godkendt Planlagt revision
DLCG

Lungecancer

Dyspnø hos patienter med kræft

30. juni 2019 30. december 2021
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - behandling, opfølgning og rehabilitering

9. august 2019 30. oktober 2021
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Patologi

23. april 2019 30. oktober 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Eksperimental behandling af lokaliseret prostatakræft

27. november 2019 30. september 2020
DLG

Lymfomer

Diffust storcellet B-celle lymfom

9. april 2019 28. februar 2021
DMSG

Myelomatose

Knoglesygdom ved myelomatose

9. april 2019 30. april 2020
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Diagnose, henvisning, udredning

9. august 2019 30. oktober 2021
DMSG

Myelomatose

POEMS syndrom (Polyneuropati, organomegali, endokrinopati, M-protein og "skin changes")

27. marts 2019 30. december 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase

13. marts 2019 30. marts 2024
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af Prostata Specifik Antigen (PSA) recidiv efter primær kurativ behandling for kræft i prostata

27. november 2019 30. september 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Klassifikation og stadieinddeling af prostatacancer

5. marts 2019 30. september 2019
DLCG

Lungecancer

Palliative patientforløb ved lungekræft

25. januar 2019 30. juni 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Opfølgning af prostatacancer

25. januar 2019 30. september 2019
DNOG

Hjernetumorer

Gliomer hos voksne

14. december 2018 30. januar 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Endokrin behandling

14. december 2018 30. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Active surveillance og Watchful waiting

27. november 2019 30. september 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Diagnostik af prostatacancer

22. januar 2019 30. september 2019
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie

11. juli 2018 30. januar 2020
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Kirurgisk behandling

13. december 2018 30. januar 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)

13. december 2018 30. december 2019
DLG

Lymfomer

Mantle celle lymfom - diagnostik og behandling

6. december 2018 30. december 2020
DLCG

Lungecancer

Bronkopulmonale neuroendokrine tumores (BP-NET)

12. december 2018 30. november 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af ikke-småcellet lungekræft

12. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Stereotaktisk strålebehandling af lokal ikke-småcellet lungekræft

12. december 2018 30. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Tidlig medicinsk behandling til patienter med hormon-naiv metastatisk prostatacancer

11. december 2018 30. september 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende strålebehandling af lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft

5. marts 2019 30. marts 2020
DAHANCA

Hoved-halscancer

Kræft i næse og bihuler – Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med maligne tumorer i cavum nasi, de paranasale bihuler og vestibulum nasi

8. juli 2019 30. december 2019
DAHANCA

Hoved-halscancer

Udredning og behandling af spytkirtelkræft

10. april 2019 30. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Kurativ strålebehandling for prostatakræft

3. juli 2019 1. september 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Stadieinddeling af prostatacancer

27. november 2019 30. september 2020
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af inoperabel metastatisk melanom

12. august 2019 1. september 2019
DMSG

Myelomatose

Solitært plasmacytom

28. maj 2019 31. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Radikal prostatektomi ved prostatacancer

27. november 2019 30. september 2020
DLG

Lymfomer

Diagnostik og behandling af Post-transplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD)

9. september 2019 1. januar 2022
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb

26. august 2019 1. august 2022
DBCG

Brystcancer

Kirurgisk behandling af brystkræft

16. september 2019 31. december 2022
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer – Patologi

10. september 2019 1. april 2020
DLG

Lymfomer

Diagnostik og behandling af Post-transplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD)

9. september 2019 1. januar 2022
DMSG

Myelomatose

Myelomatose – Relapsbehandling

10. september 2019 1. december 2019
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer- Billeddiagnostik

11. oktober 2019 1. marts 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer

5. november 2019 31. december 2019
DCCG

Kolorektalcancer

Akut kirurgi: behandling af colonileus og -obstruktion

5. november 2019 1. december 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Antibiotikaprofylakse til patienter der skal opereres for kolorektalkræft

5. november 2019 1. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer

5. november 2019 1. januar 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Arvelig tarmkræft

5. november 2019 1. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: colonresektioner

5. november 2019 1. juni 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: minimal invasiv kolonkirurgi - Laparoskopisk kolonkirurgi

5. november 2019 1. juni 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC

5. november 2019 1. juni 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Tarmudrensning før elektiv kolorektal kirurgi

5. november 2019 1. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Tromboseprofylakse hos patienter der skal opereres for kolorektal kræft

5. november 2019 31. december 2019
DAHANCA

Hoved-halscancer

Nimorazol - behandling med hypoxisk strålesensitizer Nimorazol til patienter med hoved-halskræft

 

11. november 2019 1. december 2020
DSG

Sarkomer

Kemoterapi til patienter med knoglederiverede sarkomer

1. november 2019 5. marts 2020
DSG

Sarkomer

Pallierende kemoterapi til patienter med bløddelssarkom

5. november 2019 17. marts 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Screening & tidlig detektion af prostatacancer

5. november 2019 1. oktober 2020
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase

18. november 2019 1. august 2022
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer

18. november 2019 1. december 2021
DLG

Lymfomer

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

26. november 2019 1. november 2021
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer

18. oktober 2019 1. december 2021
DMSG

Myelomatose

Primærbehandling af myelomatose patienter, der er kandidater til højdosis kemoterapi

3. december 2019 31. december 2020
DMSG

Myelomatose

M-komponent analyser ved myelomatose

4. december 2019 31. december 2022