Generel information

Kliniske retningslinjer på kræftområdet understøtter evidensbaseret klinisk beslutningstagning og bidrager dermed til høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet.

For at styrke indsatsen omkring udarbejdelse og vedligehold af retningslinjerne, er der i efteråret 2017 oprettet Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet i regi af DMCG og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Arbejdet med retningslinjerne er én af DMCG'ernes kerneopgaver, og det har gennem længere tid været et ønske at sikre et evidensbaseret, opdateret og mere ensartet produkt for samtlige DMCG'er.

Med finansiering fra Kræftplan IV og RKKP er der i perioden 2017-2020 sat øget fokus på opgaven.

Af projektplanen her, fremgår blandt andet tidsplan og økonomiske rammer.

Øvrige oplysninger om økonomi kan findes i dette notat.
Du kan finde skemaerne til brug ved "Udbetaling af B-honorar" samt øvrig refusion "Skema vedr. udbetaling" via RKKP's hjemmeside her.

Kontaktoplysninger til sekretariatet finder du her