Generel information

Kliniske retningslinjer på kræftområdet understøtter evidensbaseret klinisk beslutningstagning og bidrager dermed til høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet.

For at styrke indsatsen omkring udarbejdelse og vedligehold af retningslinjerne, er der i efteråret 2017 oprettet Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet i regi af DMCG og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Arbejdet med retningslinjerne er én af DMCG'ernes kerneopgaver, og det har gennem længere tid været et ønske at sikre et evidensbaseret, opdateret og mere ensartet produkt for samtlige DMCG'er.

Økonomiske rammer

Med finansiering fra Kræftplan IV og RKKP er der i perioden 2017-2020 sat øget fokus på opgaven.
Af projektplanen her, fremgår blandt andet tidsplan og økonomiske rammer.

Retningslinjesekretariatet afrapporterer årligt til Sundhedsstyrelsen.
Kontakt gerne sekretariatet ved ønske om at få disse rapporter tilsendt.

Økonomivejledning til DMCG'erne

Praktisk information om retningslinjeøkonomien kan findes i dette notat.

Skemaer til brug ved "Udbetaling af B-honorar" samt øvrig refusion "Skema vedr. udbetaling" kan tilgås via RKKP's hjemmeside her. Udfyldte skemaer sendes til Pia Frandsen, piafrn@rkkp.dk

Kontaktoplysninger til RKKP sekretariatet finder du her.