Generel information

Kliniske retningslinjer på kræftområdet danner grundlag for høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet. Retningslinjerne baseres på systematisk gennemgang og vurdering af de hastigt voksende mængder af videnskabelig litteratur, og omsætter denne viden til praktiske handlingsanvisninger. Formålet med retningslinjerne er, at understøtte klinikernes viden og erfaring samt patientens værdier og præferencer i den kliniske beslutningstagning.

I forlængelse af Kræftplan IV blev Sekretariat for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet etableret i efteråret 2017 i regi af DMCG.dk og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Sekretariatet understøtter DMCG'ernes faglige arbejde med udvikling og vedligehold af landsdækkende kliniske retningslinjer.

Sikring af et evidensbaseret, opdateret, lettilgængeligt og mere ensartet produkt på tværs af DMCG'erne tager afsæt i det etablerede retningslinjearbejde i de 24 DMCG'er. Der er tale om en trinvis udvikling over tid - tilpasset den enkelte DMCG - med en ambition om, på sigt at opfylde internationale standarder for retningslinjer af høj kvalitet (AGREE II).

Økonomiske rammer

Med finansiering fra Kræftplan IV og RKKP er der i perioden 2017-2020 sat øget fokus på opgaven.
Af projektplanen her, fremgår blandt andet tidsplan og økonomiske rammer.

Retningslinjesekretariatet afrapporterer årligt til Sundhedsstyrelsen.
Kontakt gerne sekretariatet ved ønske om at få disse rapporter tilsendt.

Økonomivejledning til DMCG'erne

Skema til brug ved "Udbetaling af B-honorar" er midlertidigt suspenderet pga. ændring i de administrative arbejdsgange.

Ved spørgsmål omkring aflønning for retningslinjearbejdet kontakt da Anne-Marie Sigsgaard Hansen

Øvrig refusion "Skema vedr. udbetaling" kan tilgås via RKKP's hjemmeside her. Udfyldt skema til refusion sendes til Pia Frandsen.