Patientpanel

Der etableres et patientpanel, der forventes rekrutteret ved behov på tværs af sygdomsområder. 
Panelet kan anvendes til ad hoc støtte til arbejdet med retningslinjerne, f.eks. som patientvinkel på det færdige produkt, eller hvor evidensen er uklar og der er præferencefølsomhed. 

 

Baggrund

Patientinvolvering anbefales som centralt for udvikling af retningslinjer af høj kvalitet.
Rationalet for patientinvolvering er, at patienter som brugere af sundhedsvæsenet har en unik indsigt i hele patientforløbet, der supplerer de sundhedsprofessionelles viden. 
Forventningen er derfor, at udvalgte patienter kan bidrage til, at retningslinjerne understøtter patienternes perspektiv og interesser. 
 

Formål & opgaver

Formålet med patientpanelet er at understøtte involvering af patientperspektivet i udarbejdelsen af retningslinjerne og derigennem bidrage til patientcentreret behandling.
Patientrepræsentanter kan principielt deltage i hele udviklingsprocessen og indgå i selve udviklingsgruppen. 
Panelet anvendes hvor det er meningsfyldt.