DMCG'ernes årsberetninger har til formål at formidle og dokumentere DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum, at sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
 
Beretningerne er tilgængelige nedenfor, hvor DMCG.dk formandens forord også kan læses.
 

Der er frist for indsendelse af kort årsberetning for aktiviteter i 2019 til DMCG.dk senest den 21. februar 2020

Skabelon til årsberetningerne 2019 kan downloades her.

Årsberetninger 2018

Årsberetninger 2017