DMCG'ernes årsberetninger har til formål at formidle og dokumentere DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum at de multidisciplinære cancer grupper er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
 
Beretningerne er tilgængelige nedenfor.
 

Skabelonen til 2018 årsberetningerne kan hentes her. 

Beretningerne indsendes til sekretariatet (dorran@rkkp.dk) snarest muligt efter årsskiftet og senest den 19. februar 2019.

Årsberetninger 2017