DMCG'ernes årsberetninger har til formål at formidle og dokumentere DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum, at sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
 
Beretningerne er tilgængelige nedenfor, hvor DMCG.dk formandens forord også kan læses.
 

Skabelon til årsberetningerne 2019 vil blive tilgængelig her på siden når relevant, ligesom frist for indsendelse primo 2020 også vil fremgå her.

Årsberetninger 2018

Årsberetninger 2017