Invitation til at præsentere forskningsresultater
På konferencens første dag vil vi tegne et Danmarkskort over den igangværende forskning på kræftområdet. Vi inviterer derfor alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter, så I kan være med til at præge kortet.

Det er ikke en forudsætning, at data præsenteres for første gang, men vi opfordrer jer til at vise originale resultater.
Vi forventer, at alle posters er tilgængelige hele dagen den 29. august, da der om eftermiddagen vil være en poster viewing session, ligesom udvalgte indsendere af abstracts får mulighed for at præsentere deres forskning fra scenen i en af konferencens sessioner.

Poster pris
Der vil blive uddelt en poster pris på kr. 5.000,- til hver af de to bedste posters om fredagen den 30. august. 
Bedømmelsesudvalget vil om torsdagen se på de ophængte posters og høre udvalgte præsentationer. Priserne gives på baggrund af det faglige indhold, hvor tydeligt budskabet formidles visuelt og hvor klart posterens budskab bliver præsenteret.

Præsentation fra scenen
Udvalgte indsendere får mulighed for at præsentere deres forskning fra scenen i løbet af konferencen. Præsentationen kan være på enten dansk eller engelsk.
Efter fristen for indsendelse af abstracts vælger poster-komitéen et antal indsendere til at forberede en kort videopræsentation af abstractet. Ud fra videopræsentationerne vælger poster-komitéen et antal deltagere til at præsentere deres forskning fra scenen. 
Yderligere information om denne proces bliver tilsendt direkte til de udvalgte. 
Kriterierne for udvælgelse til præsentation er originalitet, videnskabelig kvalitet og kræftrelevans.

Formalia 
Vi indkalder abstracts inden for hele kræftområdet.
Kategorierne i tilmeldingsskemaet er som følger. Vælg den kategori, der dækker dit område bedst.
• Personalised medicine, biomarkers & diagnostics
• Clinical trials (aktivt inkluderende protokoller) 
• Emerging treatments
• Treatment morbidity and late effects
• Patient involvement
• Palliation, psychosocial support
• Clinical epidemiology and database research
• Organisation of cancer treatment and care
• Other

Indsendelse af abstract
Indsend dit abstract via linket nedenfor.

https://dccccancer.wufoo.com/forms/z10iw04r1jeoe3i/

Det er ikke muligt at gemme skemaet undervejs, så hav alle oplysninger klar, før du udfylder skemaet og trykker 'send'. Vær gerne ekstra omhyggelig med, at alle informationer, stavemåder, titler mv. er korrekte, da de informationer du indtaster, bliver brugt til at generere en elektronisk abstract book til alle deltagere på Danske Kræftforskningsdage.

Skemaet er struktureret som angivet nedenfor
Abstract titel: Højst 250 tegn. 
Category: Vælg kun dén af de ovenfor anførte kategorier, der passer bedst. Vær opmærksom på, at hvis du vælger kategorien "Clinical Trials", skal du angive NCT-nummer og evt. DMCG-tilknytning i abstract-teksten.
Presenting author: Angiv fulde navn som følger: fx Peter Sindbjerg Petersen. 
Presenting author's email: Der må kun indsendes ét abstract per presenting author. Anfør venligst den mailadresse du bruger mest.
Presenting author's affiliation: Afdeling, Institution. 
Authors and affiliation: Alle forfattere anføres med efternavn, initialer efterfulgt af afdeling og institution (fx Pedersen, P.S., Department of Nuclear Medicine, Aarhus University Hospital).
Abstract text: Abstractet bedes struktureret som følger, inkludér venligst alle overskrifter: 
Introduktion| Materialer & Metoder| Resultater| Konklusioner. 
Max 2.000 tegn.

Det er ikke muligt at inkludere figurer og tabeller i abstractet.

Den, der indsender abstractet, er ansvarlig for at præsentere posteren. Der må kun indsendes ét abstract per presenting author. Abstracts og posters kan udformes og præsenteres på enten dansk eller engelsk efter eget valg. Størstedelen af de øvrige oplæg på konferencen vil være på dansk.

Indsendelsesfrist
Vi beder dig om at indsende dit abstract via linket ovenfor senest den 1. maj 2019.
Der bliver sendt besked til den angivne mailadresse om det indsendte abstract er accepteret til poster sessionen ultimo maj 2019. Herefter sender vi yderligere informationer omkring poster sessionen. Særskilt information sendes til de, der bliver udvalgt til at indsende en videopræsentation. 

Tilmelding til konferencen
Tilmelding til konferencen åbner medio maj på www.dccc.dk og www.dmcg.dkog lukker ultimo juni.
Vi forventer, at presenting author tilmelder sig konferencen inden tilmeldingsfristens udløb. Vi gør opmærksom på, at indsendelse af abstract ikke er en samtidig tilmelding til konferencen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til dccc.info@rm.dk
På www.dccc.dk og www.dmcg.dk kan du også finde en FAQ.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N