Markedspladsen.jpg

Foto: Hung Tien Vu

Markedspladsen på Danske Kræftforskningsdage er et livligt rum, hvor patientforeninger, forskningsgrupper, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper og organisationer har mulighed for at præsentere igangværende projekter og initiativer på kræftområdet for de øvrige deltagere på Danske Kræftforskningsdage bestående af klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere inden for sundhedsområdet.

Tid og sted
Fredag den 30. august 2019, ODEON Odense.
Opsætning af markedsplads fra kl. 07.30. Deltagerne på Danske Kræftforskningsdage kan besøge markedspladsen fra kl. 10.00-10.45 og fra kl. 12.00-13.00.

Tilmelding
Hvis I ønsker en stand, bedes I sende en mail til simone.dccc@rm.dk med oplysninger om:

  • Faglig organisation
  • Formål og indhold af jeres stand
  • Målgruppe

Tilmeldingsfristen til Markedspladsen er 24. juni 2019. Markedspladsen har plads til et begrænset antal stande. I kan forvente svar senest den 3. juli.

Der er en egenbetaling på et mindre beløb for leje af borde (alm. borde eller cafeborde), stole, posterboards m.m. til konferencestedet.

I behøver ikke at være tilmeldt Danske Kræftforskningsdage for at få en stand på markedspladsen.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N