Multidisciplinære team konferencer (MDT-konferencer)

MDT-konferencer er siden Kræftplan II og med DMCG'ernes tilblivelse blevet en vigtig del af den danske kræftbehandling.
Med de multidisciplinære vinkler på behandlingsforløbene sikres patienten et behandlingstilbud på højeste evidensbaserede niveau.
 
I 2015 blev nedsat en arbejdsgruppe under DMCG.dk, hvor man udfærdigede vejledning til afholdelse af MDT-konferencer.
Arbejdsgruppen havde som grundlag for arbejdet, at såvel Danske Regioner, RKKP, DMCG.dk og Sundhedsstyrelsen havde efterspurgt en vejledning, som er bredt klinisk forankret såvel som understøttende for dansk lov og de eksisterende kræftplaner.
 
Vejledning til MDT-konference
Vejledningen er generisk og godkendt bredt i landet, herunder af Sundhedsstyrelsen, og var klar til implementering 1. oktober 2015.
 
Fra DMCG.dk har der været ønske om at følge op på implementeringen og udviklingen af MDT-konferencer og afdække eventuelt behov for at tilrette den gældende vejledning.
 
Der er ved møde i DMCG.dk forretningsudvalget den 31. maj 2017 derfor godkendt nyt kommissorium for MDT-udvalgets fortsættelse.
 
Udvalget er sammensat i forhold til hensigtsmæssig repræsentation af specialer/sygdomsgrupper, diagnostik og geografi.
 

MDT-konferencens arbejdsgruppe per april 2017 er som følger:

 
Lene Lundvall, overlæge, klinikchef, Gynækologisk Klinik, RH (formand for arbejdsgruppen)
Michael Borre, professor, Urinvejskirurgisk Afd., AUH, formand for DMCG.dk 
Lone Nørgaard Petersen, overlæge, Onkologisk Klinik, RH
Jens Hillingsø, overlæge, klinikchef, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, RH
Henrik Lajer, overlæge, Gynækologisk Klinik, RH 
Torben Rasmussen, overlæge, Lungemedicinsk Afd., AUH 
Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, overlæge, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus
Jon Asmussen, overlæge, Radiologisk Afd., OUH
Pernille Dehn (sekretær)

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N