Dansk National TNM Komité er en komité organiseret under DMCG.dk i samarbejde med Union for International Cancer Control (UICC) og Kræftens Bekæmpelse.
 
Introduktion til 8. udgave af UICCs TNM klassifikation kan tilgås her, ligesom ændringer i TNM8 er tilgængelige her.

Opdateret Edition Errata af UICC TNM 8. udgave per 25. maj 2018 kan tilgås her. UICC har highlightet de nye tilføjelser. 
'Edition Errata' af UICC TNM 8. udgave per 17. juli 2017 tilgås her


Se referat fra TNM årsmødet i UICC i maj 2017 her.

Se også UICC TNM National Committee Annual Report for perioden maj 2016 til april 2017 her

Referater fra TNM-komitéens møder


Møde den 21. november 2017


Nationale Retningslinjer for tumorklassifikation (TNM)


DCCG.dk nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer (TNM)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N