Danske Kræftforskningsdage er et nyt nationalt initiativ fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). 

Formålet er at give fagfolk mulighed for at mødes på tværs af discipliner og dermed bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.

Danske Kræftforskningsdage løb af stablen første gang ultimo august 2018 på Odeon, Odense og samlede godt 450 forskere, klinikere, ph.d.-studerende, patientforeninger og sundhedspolitikere.

Vi håber at kunne gentage arrangementet i 2019 og igen skabe mulighed for vidensdeling på tværs af specialer og debat af vilkårene for den klinisk kræftforskning i Danmark og dermed for patientbehandlingen.

Se materialer fra mødet i august 2018 via menuen til venstre.