DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.
 
DMCG.dk blev i efteråret 2008 styrket med etableringen af et forretningsudvalg. Udvalget mødes 4 gange årligt, oftest i forbindelse med centrale møder eller møder i Dansk Kræftforum.

Forretningsudvalget består af i alt 10 personer inkl. formanden. De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg. Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer af forretningsudvalget, ligesom direktøren for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har plads i udvalget.
 
Herunder findes de 7 fagmedlemmer af forretningsudvalget, samt de 2 regionsudpegede medlemmer og RKKP direktøren.
 

Michael Borre (Formand)
DUCG, DAPROCA

Lærestolsprofessor, overlæge, dr. med, ph. d.
Urinvejskirurgisk afd. K, AUH

E-mail: borre@clin.au.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Erik Jakobsen
DLCR

Overlæge, Klinisk lektor, MPM, Funk.leder kl. thoraxkirurgi
Hjerte-, lunge og karkirurgisk afd. T, OUH

E-mail: erik.jakobsen@rsyd.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Henrik Frederiksen
Hæmatologisk Fællesforum

Professor, ph.d.
Hæmatologisk afd. X, OUH

E-mail: henrik.frederiksen@rsyd.dk
Valgperiode: 2013-2016 + 2016-2019

Jens Overgaard
DAHANCA

Professor, Ledende overlæge, MD, DMSc
Eksperimentel Onkologisk Afd., AUH

Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Lene-Lundvall.jpgLene Lundvall
DGCG

Klinikchef
Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet

E-mail: Lene.Lundvall@regionh.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018, pt. suppleant for Ulla Peen

Mette Yilmaz
DCCG

Overlæge
Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
Valgperiode: 2014-2017 + 2017-2020
 
Peer Christiansen
DBCG

Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk Afd. P, AUH

E-mail: peechr@rm.dk
Valgperiode: 2013-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Regionsudpegede medlemmer af FU:

michael dall_1300x1620.jpgMichael Dall
 
Lægelig direktør, MPM, ph.d.
Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus

E-mail: michael.dall@rsyd.dk

Anne Bukh

Koncerndirektør
Region Nordjylland

Direktør for RKKP:

Jens Winther Jensen

Direktør
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

E-mail: jwj@rkkp.dk