Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 2-5 gange årligt.
 
Næste møde i forretningsudvalget er den 28. november i DGI-byen kl. 10-12, hvor der samme dag holdes møde i Dansk Kræftforum og generalforsamling i DMCG.dk kl. 13-16.

Referater fra møderne kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016