Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 2-5 gange årligt. 
Næste møde er den 4. september i Regionernes Hus, hvor der efterfølgende holdes samarbejdsmøde med Danske Regioner.
Desuden holdes møde i FU den 28. november 2018 i forbindelse med Dansk Kræftforum og generalforsamling i DMCG.dk.

Referater fra møderne kan læses nedenfor.

Forretningsudvalgsmøder 2016