Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 3-5 gange årligt.

Næste møde i forretningsudvalget er et visions-/strategimøde den 17. juni 2019 kl. 10-16.00 i Aarhus.

Referater fra møderne kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016