Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 3-5 gange årligt.

Næste møde i forretningsudvalget afholdes den 29. maj 2019.

Herudover er planlagt et visions-/strategimøde den 17. juni kl. 10.00-16.00 i Aarhus.

Referater fra møderne kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016