Navnet Dansk Kræftforum dækker over de faglige møder, der holdes i regi af DMCG.dk.
Ved generalforsamlingen den 28/11 vil der være valg til både DMCG.dk formandsposten samt til forretningsudvalget. 

Læs mere om Dansk Kræftforum på siden her.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N