Den 29. og 30. august 2019 afholdes for anden gang Danske Kræftforskningsdage hos Odeon, Odense.

Klik videre til siden her for information om konferencen i 2018, og for nyt om call for abstracts, tilmeldingsfrister mv.

Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig konferencen.
Arrangører: DMCG.dk og DCCC.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N