DMCG'ernes årsberetninger for 2018 skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 19. februar.
De bedes fremsendt til Dorrit Andersen på dorran@rkkp.dk

Skabelonen til brug for 2018-beretningen er blevet justeret, den kan hentes her http://www.dmcg.dk/aarsberetninger-og-udgivelser/dmcg-aarsberetninger/

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N