DGCG inviterer til retningslinjeworkshop om opfølgning og BRCA.
Arrangementet foregår mandag den 28. oktober 2019 på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Blvd. 99 (lokale følger).

DMCG’s formand Michael Borre deltager på dagen ligesom leder af Retningslinjesekretariatet Henriette Lipczak og kvalitetskonsulent Julie Bolvig Hansen vil deltage og give input til retningslinjearbejdet.
BRCA-delen varetages af genetikere og molekylærbiolog Estrid Høgdall.

Dagens program kan ses her.

Tilmelding til DGCGs sekretær Pernille Dehn senest den 18. oktober.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N