Fredag d. 22. november holdes møde i DMCG-repræsentantskabet.

DMCG.dk's forretningsudvalg har udfærdiget en strategi for 2020-2022, som ønskes fremlagt for og drøftet i repræsentantskabet denne dag.

Mødet afholdes i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København.
Der serveres sandwiches kl. 12.00-12.30.

Mødet indledes med en status på retningslinjearbejdet, hvorefter formanden præsenterer strategi-arbejdet, som efterfølgende fremlægges til drøftelse.

Dagen afsluttes med generalforsamling kl. 15.00-16.00, hvor der vil være valg til de to ledige pladser til DMCG.dk forretningsudvalget.
Interesserede kandidater er meget velkomne til at melde deres kandidatur til dorran@rkkp.dk 

Se programmet for dagen her.
Tilmeldingsfrist er den 8. december via linket her.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N