Medio juni vil DMCG.dk forretningsudvalget tage hul på et visions-/ strategiarbejde.

Formålet er, at stille skarpt på DMCG.dk's mission og vision samt udarbejde en handlingsplan for at understøtte en samlet og synlig DMCG.dk-indsats fremadrettet.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N