Torsdag den 7. marts 2019 afholder Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk Kræftpolitisk Forum på Christiansborg.

Arrangementet afholdes under overskriften "Ulighed i Kræft – hvordan løfter vi sammen?"

Læs mere om arrangementet og find programmet her.
 
Tilmelding senest den 4. februar via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside her

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N