Under overskriften 'Kvalitet i kræftpatienters forløb - sådan løfter vi kvaliteten' afholder Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DMCG.dk og DCCC Kræftpolitisk Forum 2020.

Politikere og sundhedsvæsenets parter inviteres til sammen at drøfte, hvordan sundhedsdata kan bruges aktivt til at skabe synlighed og overblik over kvaliteten i kræftpatientforløb, og derigennem øge patienternes livskvalitet og overlevelse.
Mødet bidrager til drøftelsen om regeringens kommende sundhedsreform; hvis sundhedsvæsenet skal levere en mere effektiv og sammenhængende indsats bliver sundhedsdata et afgørende omdrejningspunkt.

Programmet for dagen kan læses her, og vil også være at finde via nedenstående tilmeldingslink.

Tilmelding skal ske direkte til Kræftens Bekæmpelse på dette link.

Tid og sted: Onsdag den 25. marts 2020 kl. 09.30-15.00 i Fællessalen på Christiansborg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N