Den 14. november afholdes Røgfri Fremtid sit årlige partnerseminar kl.10.00-15.30, hos Kræftens Bekæmpelse i København

Seminaret giver mulighed for at blive inspireret af ny viden og erfaringer og for at netværke med de andre 189 partnere.

Invitation og program følger snart, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Røgfri fremtid_logo.png

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N