DMCG.dk forretningsudvalget afholder årligt et samarbejdsmøde med Kræftens Bekæmpelse.

Mødet afholdes i forbindelse med det årlige fælles tiltag mellem Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk – Kræftpolitisk Forum.

Læs mere om Kræftpolitisk Forum her: http://www.dmcg.dk/om-dmcg/kraeftpolitisk-forum/

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N