De nationale senfølgecentre, Danish Comprehensive Cancer Center, Senfølgerforeningen og Kræftens Bekæmpelse inviterer repræsentanter fra de forskellige DMCG’er og andre aktører til et heldagsseminar om senfølger.

Seminaret har til formål at inspirere til øget forskningsmæssigt og klinisk samarbejde omkring senfølger.

På seminaret vil der være diskussioner af, hvordan der kan organiseres en klinik for senfølger? Det vil blive diskuteret, hvem der har ansvaret for at behandle depression efter kræft? Og kan man virkelig indføre en app, der kan hjælpe senfølgepatienter?

På seminaret vil det også blive drøftet, hvad de nationale senfølgecentre bør forske i, og hvad der er brug for? Skal der skabes nationale retningslinjer – eller er det for tidligt? Der er brug for hjælp fra klinikerne, og derfor afholdes mødet med fokus på at diskutere temaerne sammen.

Dato & tid:
 17. december 2019
Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 550 Middelfart
Arrangør: De nationale senfølgecentre, DCCC, Senfølgerforeningen og Kræftens Bekæmpelse
Deltagerpris: Gratis (udgifter til transport afholdes af den enkelte deltager)
Tilmelding: Tilmeld dig her 
Tilmeldingsfrist: 10. december 2019

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N