Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk afholder hvert år i marts en tema-konference; Kræftpolitisk Forum.
I år blev arrangementet afholdt den 14. marts under overskriften Kræftpolitisk Forum 2018: En røgfri generation - hvem tager ansvar? 
 
Konferencens første session blev tegnet af DMCG.dk, se programmet her.
Alle oplæg fra dagen kan downloades via Kræftens Bekæmpelses side.
 
"Ingen børn og unge skal ryge i Danmark i 2030" lyder det i regeringens Kræftplan IV. 
Det er et vigtigt og ambitiøst mål, ikke mindst med tanke på, at andelen af unge rygere de sidste fire år er steget, som det ses af tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017. 
Læs Kræftens Bekæmpelses fulde pressemeddelelse fra konferencen.
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er gået sammen om at danne partnerskabet Røgfri Fremtid. Et partnerskab som DMCG.dk i april 2018 er blevet en del af, sammen med over 70 andre partnere. 
Visionen er et røgfrit Danmark i 2030, og målet er et samfund, hvor ingen børn og unge starter med at ryge og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.
 
Der har tidligere været afholdt kræftkonferencer under følgende overskrifter:
2017: Danish Comprehensive Cancer Center
2016: Opfølgningsprogrammer for kræftpatienter – hvordan bliver det en succes?
2015: Kræftplanerne
2014: Flere og flere kræftpatienter
2013: Kræft og ko-morbiditet