Arrangørerne bag Danske Kræftforskningsdage, DCCC og DMCG.dk, ønsker igen i 2019 at tegne et Danmarkskort over den igangværende forskning på kræftområdet. Derfor inviterer vi alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter. 

Benyt lejligheden til at fortælle om dine forskningsresultater på en konference, der samler alle aktører inden for kræftområdet.

Vær opmærksom på, at du skal indsende dit abstract senest den 1. maj 2019.

Læs mere om Call for abstracts.

Se stemningsvideoer og nyheder fra Danske Kræftforskningsdage 2018 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N