05.03.2018

DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center og DMCG.dk inviterer til Danske Kræftforskningsdage - et nyt nationalt initiativ, hvor formålet er, at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. 

Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.
Det kommer til at foregå den 30.-31. august 2018 på det nye konferencecenter Odeon Odense.
 
Vi håber at forskere, klinikere, ph.d.-studerende mv. har lyst at deltage og bidrage til, at Danske Kræftforskningsdage bliver en succes.
Programmet for dagen forventes klar medio marts.
Deltagelse i arrangementet er gratis, deltagerne betaler selv transport og overnatning.
Der er plads til maks 200 deltagere, tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.
Værelser bookes direkte hos Odeon Odense, oplys at du er tilmeldt arrangementet ved bestilling.