Se de kliniske retningslinjer vedrørende tumorer i urinvejene i fælles DMCG-skabelon under menuen Blærecancer i kolonnen til venstre.

De øverste 5 retningslinjer omhandler blærecancer, de næste to omhandler tumorer i øvre urinveje, og den sidste omhandler tumorer i urethra.
Retningslinjerne er inddelt i udredning/diagnosticering og behandling/opfølgning - på nær urethra, som er samlet i ét dokument.
Ved blærecancer er retningslinjerne omhandlende behandling/opfølning yderligere opdelt efter T-stadie.  

For at se alle retningslinjer for blærecancer henvises til DMCG'ens egen hjemmeside.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N