Anbefalinger

Opfølgning efter primærbehandling - generelt

Billeddiagnostik under opfølgning

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

20. december 2019 (DMCG)

Administrativ godkendelse

8. januar 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 20. december 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Cervixcancer - Opfølgning og billeddiagnostik efter endt primærbehandling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N