Anbefalinger

Behandling af primær sygdom (Hysterektomi)

Lymfadenektomi

Non-endometrioid histologiske undertyper

Avanceret endometriecancer

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

28. juni 2021 (DGCG)

Administrativ godkendelse

6. juli 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28. juni 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kirurgisk behandling af endometriecancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N