Anbefalinger

Opfølgning – generelt

Opfølgning - efter kirurgisk behandling

Opfølgning - efter onkologisk behandling

Symptomer, som patienterne skal reagere på

Mistanke hos egen læge om recidiv

Mistanke om recidiv hos patienten selv

Billeddiagnostik under opfølgning

Rehabilitering

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

14. november 2021 (DGCG)

Administrativ godkendelse

16. november 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 19. januar 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Opfølgning - efter behandling for vulvacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N