Anbefalinger

Ovariecancer - hormonbehandling efter diagnosen c. ovarii

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

28. februar 2020 (DMCG)

Administrativ godkendelse

15. september 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31.januar 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer - Hormonbehandling efter c. ovarii

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N