Anbefalinger

Kirurgi ved recidiv af ovariecancer

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

29. april 2022 (DGCG)

Administrativ godkendelse

3. maj 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. juni 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer - Kirurgi ved recidiv

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N