Anbefalinger

Kirurgisk behandling – primær debulking

Lymfeknudefjernelse

Laparoskopi

Intervaldebulking

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

16. april 2021 (DMCG)

Administrativ godkendelse

28. april 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 16. april 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer - Kirurgisk behandling af epiteliale ovarietumorer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N