Anbefalinger

Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA

Flowchart for behandling

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

25 januar 2021 (DMCG)

Administrativ godkendelse

1. februar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N