Anbefalinger

Adjuverende kemoterapi

Konkomitant- og vedligeholdelsesbehandling

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. februar 2021 (DGCG)

Administrativ godkendelse

25. oktober 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28. februar 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N