Anbefalinger

Neoadjuverende kemoterapi (NAK)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

15. december 2020 (DGCG)

Administrativ godkendelse

22. december 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. maj 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer - Neoadjuverende kemoterapi som led i behandling af primær inoperabel ovarie-, tuba-, eller peritonealcancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N