Anbefalinger

Kemoterapi

Targeteret behandling - Bevacizumab

PARP hæmmer

Kemoterapi

Targeteret behandling med bevacizumab

PARP hæmmere

Endokrin behandling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

31. juli 2021 (DGCG)

Administrativ godkendelse

13. oktober 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31.oktober 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer – Medicinsk recidivbehandling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N