Anbefalinger

Arvelige faktorer

Screening

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

31. juni 2019 (DMCG)

Administrativ godkendelse

18. september 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 30. juni 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Ovariecancer –epidemiologi, arvelige faktorer, screening, sygdomsforløb, stadieinddeling og overlevelse

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N