Anbefalinger

Malign ovariel germinalcelle tumor (MOGCT)

Adult Granulosa Celle Tumor (AGCT)

Juvenil Granulosa Celle Tumor (JGCT)

Sertoli-Leydig celle tumor (SLCT)

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

1. oktober 2019 (DGCG)

Administrativ godkendelse

7. februar 2020 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. oktober 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Visitation, diagnostik og opfølgning af ikke-epitelial ovariecancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N