Anbefalinger

Visitation

Udredning

Billeddiagnostik

Stadieinddeling

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

13. september 2021 (DGCG)

Administrativ godkendelse

15. december 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. september 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Vulvacancer – Epidemiologi, visitation, udredning og stadieinddeling

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N