Anbefalinger

Adjuverende behandling af kutant melanom eller melanom uden kendt primær tumor

Adjuverende strålebehandling

Adjuverende behandling af mukosalt melanom

Adjuverende behandling af okulært melanom

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

4. januar 2021 (DMG)

Administrativ godkendelse

7. januar 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1.februar 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Adjuverende behandling af melanom

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N