Anbefalinger

Henvisning

Opfølgning

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

9. februar 2022 (DMG)

Administrativ godkendelse

21. februar 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. maj 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Arvelig disposition for melanom - Genetisk udredning af patienter/familier med arvelig disposition for melanom – hvem skal screenes?

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N