Anbefalinger

Anamnese

Objektiv undersøgelse

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

5. september 2022 (DMG)

Administrativ godkendelse

7. september 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. september 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kutant melanom (modermærkekræft)
Klinisk undersøgelse – Anamnese og objektiv undersøgelse

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N