Anbefalinger

Udskæring og præparering

Immunhistokemi

Mikroskopi og afrapportering

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

11. januar 2022 (DMG)

Administrativ godkendelse

17. januar 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Lymfeknude patologi

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N