Anbefalinger

Visitation

Udredning

Stadieinddeling

Kirurgisk behandling

Onkologisk behandling

Opfølgning

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

10. december 2021 (DMG)

Administrativ godkendelse

11. januar 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 10. december 2023

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Malignt melanom i vulva og vagina – udredning, kirurgisk behandling og opfølgning

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N