Anbefalinger

Behandlingsnaive, BRAF wildtype, PD-L1 negativ

Behandlingsnaive, BRAF wildtype, PD-L1 positiv

Behandlingsnaive, BRAF mutation, PD-L1 negativ

Behandlingsnaive, BRAF mutation, PD-L1 positiv

Tidligere behandlede, BRAF wildtype, PD-L1 negativ

Tidligere behandlede, BRAF wildtype, PD-L1 positiv

Tidligere behandlede, BRAF mutation, PD-L1 negativ

Tidligere behandlede, BRAF mutation, PD-L1 positiv

Asymptomatiske cerebrale metastaser, behandlingsnaive

Tidligere behandlede med asymptomatiske cerebrale metastaser

Symptomgivende cerebrale metastaser, BRAF mutation

Symptomgivende cerebrale metastaser, BRAF wildtype

Behandlingsophør

Infusionstider

Palliativ lokalbehandling

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

05.05.2022 (DMG)

Administrativ godkendelse

13. juli 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. maj 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Onkologisk behandling af inoperabel metastatisk melanom

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N