Anbefalinger

Identifikation af sentinel node(s) (SNs)

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

21.november 2021 (DMG)

Administrativ godkendelse

22. november 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

OBS: Anbefaling 3 træder først i kraft 01.01.2022. Indtil da gælder kriterier for SNB for T1b melanomer som beskrevet under indikator 4 i Dansk Melanom Databases Årsrapporter fra 2018-2020.

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Sentinel node biopsi procedure for melanom

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N