Anbefalinger

Psykologiske interventioner

Farmakologiske interventioner

Collaborative care interventioner

Version 1.1

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

14. marts 2023 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

17. marts 2023 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. marts 2028

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Behandling af klinisk depression - hos patienter ≥ 18 år med en kræftsygdom

TIDLIGERE VERSIONER

Behandling af klinisk depression - hos patienter ≥ 18 år med en kræftsygdom VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N