Anbefalinger

Identifikation af delirium

Version 2.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

29. oktober 2021 (DMCG-PAL)

Administrativ godkendelse

29. oktober 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. november 2026

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne, indlagte patienter

TIDLIGERE VERSIONER

Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne, indlagte patienter VERSION 1.0

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N